Om oss About Us

Enoen.se

Kontakt: + 46 (0) 738001835 E-mail: info@enoen.se

Idag ställs det stora krav vi exponering av varor och prdukter. Pressen har raskt ökat för företag i Sverige. Många företag söker därför efter helhetslösningar och bra kompetens. Man vill som företagare känna en trygghet vid köp av varor eller vid större investeringar. Att samarbetet ska fortgå efter avslutad affär är idag en mycket viktig ingrediens, för vad händer egentligen om en produkt går sönder? Vad sker med driften av företaget om exponeringen inte fungerar?

Vad erbjuder enoen.se?

Som väletablerat företag inom detalj samt grossisthandel kan vi erbjuda dig som företagare och privatperson en personlig service, ett brett sortiment och ett stort kunnande.

För många butiker m.m. handlar det ofta om att bara sälja produkterna. Enoen.se försöker istället skapa ett långsiktigt samarbete där du som kund står i fokus. Behovsanalys, research och service är ledorden i vår verksamhet.

 

Med vår breda kunskap och låga priser är vi övertygade att vi kan hjälpa dig med just din exponering och försäljning samt inköp.

enoen.se har sedan starten varit mer än ”butiksinredningar”. Vi valt att vara en aktiv deltagare i samhället och inte en passiv åskådare. Och det ska vi vara i 100 år till. Minst. Vår målsättning är att bli ledande inom logistik, vi värnar om miljön för att slippa långa transporter, miljövänliga produkter och tillverkning, vi vill förändra och påverka produktion till mer ekologiska produkter samt att inte skicka varorna i flera led, vi skickar varan direkt till kund från leverantör, det är därför vi valt att inte ha ett större lager.  Vi har även för avsikt att samarbeta med våra konkurrenter istället för konkurrens, helt enkelt för att värna om miljön. Kontakta oss så berättar vi mer om innovationen och vårt försäljningsnätverk.

Varför ha ett energislukande och kostsamt lager? Du som inte vill ha lagerkostnader och vill ha grön nätverksförsäljning kontakta oss omgående!

enoen.se since launch has been more than "shop fitting". We chose to be an active participant in society and not a passive observer. And we will be in 100 years. At least.

Our goal is to become a leader in green products and manufacturing, we want to change and influence the production of more organic products and not to send the goods in several stages, we send the goods directly to customers from the supplier, which is why we chose not to have a greater layers. We also intend to cooperate with our competitors rather than competition, simply to protect the environment. Contact us to find out more about innovation and our sales network.

 

Why have an energy-consuming and expensive stock? You do not want to have inventory costs and want green network marketing contact us immediately!